การประมวลผลภาพ HDR (High Dynamic Range Image)

High Dynamic Range (HDR) หมายถึง รูปภาพที่มีช่วงการรับแสงสูง โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลายระดับความสว่าง (Multi Exposure) แล้วนำภาพเดียวกันที่มีความสว่างต่างกันมารวมกัน ทำให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์มองเห็น ติดตามเพิ่มเติมได้จากเนื้อหานี้

การประมวลผลภาพ HDR (High Dynamic Range Image) from RMUTT, TouchPoint