fbpx
การเพิ่มเนื้อหาโฟลเดอร์ Moodle 3.2

การเพิ่มเนื้อหาโฟลเดอร์ Moodle 3.2

 

โฟลเดอร์ (Folder) เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับอัพโหลดไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ในครั้งเดียว เพื่อให้ผู้เรียนให้ดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น ไม่สามารถแสดงผลได้ ซึ่งต่างจากแหล่งข้อมูลตรงที่อัพโหลดไฟล์ได้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น แต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เบราว์เซอร์อ่านได้ ก็จะแสดงผลได้ทันที โดยขั้นตอนการสร้างโมดูลแบบโฟลเดอร์มีดังคลิปนี้