fbpx
การเพิ่มเนื้อหา Page การแทรกรูปภาพและวิดีโอ

การเพิ่มเนื้อหา Page การแทรกรูปภาพและวิดีโอ

 

Page เปรียบเสมือนกระดาษ 1 หน้า เหมาะกับสำหรับการใส่เนื้อหาที่ไม่ยาวมากนัก สามารถจบเนื้อหานั้นในหน้าเดียว จึงไม่ควรยาวมากนัก การสร้าง Page ใน Moodle 3.2 มีความพิเศษตรงที่ สามารถกำหนดข้อจำกัดในการเข้าถึงโมดูลนี้ได้ด้วย ซึ่งก็สามารถทำกับโมดูลอื่นได้ สามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง Restrict access > Add Restriction สามารถกำหนดได้ว่าจะกำหนดเงื่อนไขอะไร เช่น Date, Grade, User และ Restriction Set ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการเขียนโปรแกรม เพื่อกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียน สามารถติดตามได้จากคลิปนี้