fbpx
การเพิ่มกิจกรรม แบบสำรวจ Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม แบบสำรวจ Moodle 3.2

 

แบบสำรวจ เป็นโมดูลกิจกรรมที่ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เรียน มีข้อคำถามหลายรูปแบบ เหมาะกับการทำแบบสอบถาม แบบประเมิน เนื่องจากสามารถใส่ข้อคำถามได้อิสระตามต้องการ แตกต่างจากโมดูล Survey ตรงที่ แบบสำรวจเราจะใส่ข้อคำถามแบบใดก็ได้ กี่ข้อก็ได้ ตามความต้องการของเรา ซึ่ง Survey จะมีแพทเทิร์นมาให้เราเลือกเลย