fbpx
การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 1 การสร้างคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ) Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 1 การสร้างคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ) Moodle 3.2

 

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาแล้ว ก็จะต้องมีการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ จะสร้างแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบก็ใช้วิธีการเดียวกัน เพียงแต่มีข้อแตกต่างกันนิดหน่อย ก็คือ แบบฝึกหัดจะทำกี่ครั้งก็ได้และต้องมีเฉลยด้วย แต่แบบทดสอบจะทำได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มีการเฉลยก่อนที่จะเพิ่มกิจกรรม ก่อนที่จะเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ สิ่งที่เราต้องทำก็คือ สร้างคลังข้อสอบขึ้นมาก่อน โดยติดตามอย่างละเอียดจากคลิปนี้