fbpx
การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 3 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบทั่วไป) Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 3 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบทั่วไป) Moodle 3.2

 

หลังจากที่เราสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว เราจะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้จริงกับผู้เรียน โดยเราก็ต้องเข้าไปที่โมดูลแบบทดสอบก่อน แล้วก็ลองดูว่าการแสดงผลเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ โดยดูรายละเอียดจากคลิปนี้