fbpx
การเพิ่มเนื้อหาแหล่งข้อมูล Moodle 3.2

การเพิ่มเนื้อหาแหล่งข้อมูล Moodle 3.2

 

แหล่งข้อมูล หมายถึง โมดูลที่ใช้อัพโหลดไฟล์ เพื่อแสดงผลผ่านระบบหรือให้ผู้เรียนดาวน์โหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยโมดูลนี้จะอัพโหลดได้เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น เช่น หากเราต้องการอัพโหลด PDF ให้ผู้เรียน ก็เลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็อัพโหลด PDF ขึ้นไป หรือมีไฟล์ HTML ก็สามารถอัพโหลดได้ โดยต้องอัพโหลดไฟล์พ่วงด้วยแต่ตั้ง index.html ให้เป็นไฟล์หลัก โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้