fbpx
การเพิ่มกิจกรรม Survey Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม Survey Moodle 3.2

 

Survey เป็นโมดูลกิจกรรมที่ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน ที่มีต่อสื่อและกิจกรรมใน Moodle โดยชุดข้อคำถาม เป็นชุดข้อคำถามที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อคำถามเอง ระบบจะมีรูปแบบการ Survey ให้เลือก ได้แก่

ATTLS หรือ Attitude to thinking and learning survey เป็นรูปแบบการสำรวจความคิดเห็น เพื่อประเมินทัศนคติของการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน

Critical Incidents เป็นข้อคำถามที่ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ต่างๆ ของ สมาชิกถายในคอร์ส

COLLES หรือ Constructivist On-line Learning Environment Survey เป็นข้อคำถามที่ใช้ สำรวจสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีทั้งแบบ Actual คือชุดคำถามที่ต้องการคำตอบสิ่งที่ตัวผู้เรียนคาดหวังว่าจะได้รับจากคอร์ส ส่วน Preferred คือชุดคำถามที่ต้องการคำตอบตามประสบการณ์ที่ได้รับจากคอร์ส ซึ่งสองแบบนี้ชุดคำถามจะเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ที่ใช้จะต่างกัน ส่วน Preferred and Actual ก็เป็นการ รวมทั้ง 2 แบบอยู่ใน Survey ชุดเดียวกัน