fbpx
การเพิ่มกิจกรรม Wiki Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม Wiki Moodle 3.2

 

Wiki หรือสารานุกรม เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ โดยสมาชิกทุกคนในรายวิชาสามารถเข้ามาเพิ่ม แก้ไข ได้ตลอดเวลา และทุกครั้งที่มีการแก้ไข ก็จะเก็บประวัติการแก้ไขทุกครั้ง โดยมีขั้นตอนการทำดังคลิปนี้