fbpx
การเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ACA เพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ACA เพื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดูแลการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน Adobe Certified Associate (ACA) สำหรับนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่ ​9-10 มิถุนายน 2561​ ที่อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี