fbpx
วิทยากรการสร้างภาพกราฟิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย Adobe Photoshop

วิทยากรการสร้างภาพกราฟิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย Adobe Photoshop

วิทยากรการสร้างภาพกราฟิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย #AdobePhotoshop วิทยากร อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และอาจารย์สุชาดา คันธารส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดขึ้นที่วัดปัญญานันทาราม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่