fbpx
Adobe XD – การสร้างโปรเจคใหม่และการปรับแต่งอาร์ตบอร์ด

Adobe XD – การสร้างโปรเจคใหม่และการปรับแต่งอาร์ตบอร์ด

โปรแกรม Adobe XD สามารถสร้างโปรเจคใหม่ได้ง่ายมาก เพียงเลือก Preset ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ เมื่อได้โปรเจคใหม่แล้ว โปรแกรมจะสร้างอาร์ตบอร์ดมาอัตโนมัติ 1 อาร์ตบอร์ด ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างอาร์ตบอร์ดเพิ่มได้ และสามารถปรับแต่งได้ โดยวิธีการทำงานแสดงดังคลิป