fbpx
Adobe XD – การสร้างแท็บเมนูด้านข้างและการซ้อนหน้า (Side Tab & Overlay)

Adobe XD – การสร้างแท็บเมนูด้านข้างและการซ้อนหน้า (Side Tab & Overlay)

ปัจจุบันแท็บเมนูด้านข้าง (Side Tab) ได้รับความนิยมในหลายๆ แอพพลิเคชั่น เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็น Navigation ให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้ไม่ต้องสลับหน้าไปมาระหว่างหน้าเมนูกับหน้าอื่นๆ และประหยัดพื้นที่ด้วย โดยวิธีการสร้างแท็บเมนูด้านข้าง แสดงดังคลิป