fbpx
Adobe XD – การสร้างหน้า Splash Screen

Adobe XD – การสร้างหน้า Splash Screen

หน้า Splash Screen เป็นหน้าแอพพลิเคชั่นหน้าหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นหน้าแรก เมื่อผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะแสดงผลเพียงไม่กี่วินาที เพื่อหน่วงเวลาระหว่างแอพพลิเคชั่นกำลังโหลดตัวเองขึ้นมา โดยในหน้านี้มักจะไม่ใส่รายละเอียดมากมาย เนื่องจากแสดงผลเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงนิยมใส่เป็นโลโก้ และพื้นหลังเท่านั้น และเมื่อแสดงผลเสร็จ จะต้องเข้าสู่หน้าแอพพลิเคชั่นที่เป็นหน้าคอนเทนต์ โดยวิธีการสร้างหน้า Splash Screen แสดงดังคลิป