fbpx
วิทยากร Adobe Captivate โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ

วิทยากร Adobe Captivate โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนูโวซิตี้