fbpx
วิทยากร AR ด้วย Unity ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

วิทยากร AR ด้วย Unity ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

วิทยากรการสร้างสื่อ AR ด้วย Unity + Vuforia การศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ว.โชคชัย รีสอร์ท แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
อ.สุปาณี วงศ์พระจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี