fbpx
วิทยากร AR VR Metaverse มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

วิทยากร AR VR Metaverse มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ ด้วย AR VR Metaverse จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
คุณนรุตม์ สุวรรณ
คุณบัญชาธิราช ใสสด