fbpx

วิทยากรการสร้างสื่อ AR และ VR บนคลาวด์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 U2T RMUTT

วิทยากรการสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) บนคลาวด์ ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #U2T #RMUTT จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
———–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย