fbpx

การพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมบนเทคโนโลยีคลาวด์ U2T มทร.ธัญบุรี

วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสื่อการท่องเที่ยว และสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชนตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมบนเทคโนโลยีคลาวด์” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย