fbpx
อยากมีแอพฯ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยการสร้างแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์

อยากมีแอพฯ สร้างได้ สร้างง่าย ด้วยการสร้างแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์

 

แอพพลิเคชั่น (Application)

แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการหรือทำงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้ เช่น ด้านความบันเทิง ด้านธุรกิจ ด้านการสื่อสาร และด้านการศึกษา เป็นต้น โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซ (API) บนอุปกรณ์แพล็ตพอร์มต่างๆ เช่น iOS และ Android (Margaret Rouse, 2007, Christensson, P., 2008, วรปภา อารีราษฎร์, 2555)

 

แอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ (Application on Cloud)

แอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ (Application on Cloud) หมายถึง โมบายแอพพลิเคชั่นบนพื้นฐานของคลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บนคลาวด์ เรียกว่า การสร้างแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ (Build Application on Cloud) ซึ่งเป็นการสร้างแอพพลิเคชั่นโดยใช้คลาวด์เทคโนโลยี ที่สามารถสร้างเพื่อรองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows และ Web Application โดยเครื่องมือที่แนะนำได้แก่

 

Apps Builder

http://www.apps-builder.com/

iBuildApp

http://ibuildapp.com/

Shoutem

http://www.shoutem.com/

แต่ละผู้ให้บริการก็จะใช้งานคล้ายคลึงกันคือใช้ผ่านเบราว์เซอร์ นั่นหมายความว่าจะสร้างแอพพลิเคชั่นบยนคลาวด์นั้น จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ด สามารถเผยแพร่ได้ทันทีหลังสร้างแอพพลิเคชั่นเสร็จ โดยเบื้องต้นจะใช้บริการได้ฟรี หากต้องการเผยแพร่ จะต้องเสียค่าพัฒนาเป็นรายเดือน

ข้อแตกต่างระหว่างจ้าง Developer กับ Build Application on Cloud

รายการ ข้อดี ข้อเสีย
จ้าง Developer – ได้แอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อน มีความสามารถสูง- ได้แอพพลิเคชั่นตามความต้องการ – ค่าใช้จ่ายสูง- ใช้เวลาในการพัฒนานาน เนื่องจากต้องเขียนโปรแกรม- หากต้องการอัพเดต ต้องใช้ Developer
Build Application on Cloud – ค่าใช้จ่ายน้อย- ใช้เวลาในการพัฒนาน้อย- ไม่ต้องเขียนโปรแกรม- เรียนรู้การสร้างด้วยตนเองได้ง่าย- อัพเดตและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ – อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการ- ได้แอพพลิเคชั่นที่มีการทำงานพื้นฐาน ไม่ซับซ้อน

ค่าใช้จ่ายระหว่าง Apps Builder, iBuildApp และ Shoutem

เริ่มต้นจะฟรี สามารถทดลองใช้และสร้างแอพพลิเคชั่นได้จริงๆ แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เนื่องจากต้องเสียค่าบริการตามที่แต่ละผู้ให้บริการกำหนดไว้ โดยผู้เขียนได้เปรียบเทียบไว้ดังนี้

ผู้ให้บริการ ระดับเริ่มต้น ระดับปานกลาง ระดับสูง
Apps Builder $14 / เดือน $30 / เดือน $51 / เดือน
iBuildApp $39 / เดือน $99 / เดือน $395 / เดือน
Shoutem $19.90 / เดือน $49 / เดือน $119 / เดือน

 

หมายเหตุ: ข้อมูลค่าใช้จ่ายของวันที่ 5 มีนาคม 2560

เห็นค่าใช้จ่ายแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการ หากถามว่าจะเลือกผู้ให้บริการไหนดี ขอตอบว่าให้ไปทดลองใช้ดูก่อนว่าผู้ให้บริการใดตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด เพราะแต่ละผู้ให้บริการก็ใช้งานง่ายทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามก็ยังถูกกว่าจ้าง Developer

ซึ่งผู้เขียนไม่ได้จะหมายความว่าสร้างแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ (Build Application on Cloud) จะดีกว่าจ้าง Developer เสมอไป ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความต้องการของเจ้าของแอพพลิเคชั่นนั่นเอง