fbpx

วิทยากรการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการสร้างคอร์สออนไลน์ Partners Leader

การผลิตคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเอง สร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับสอนออนไลน์ พัฒนาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ครบเครื่องศาสตร์-ศิลป์การเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการสร้างคอร์สออนไลน์” จัดโดย Partners Leader
———
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 👍
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
———
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย