fbpx

วิทยากรการสร้างคลิปวิดีโอสอนออนไลน์ด้วย Camtasia LI CELT KMUTT

สถาบันการเรียนรู้ และศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ การสร้างคลิปวิดีโอสอนออนไลน์ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านการจัดอบรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย