fbpx
วิทยากรเทคนิคการสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning มรภ.เพชรบุรี

วิทยากรเทคนิคการสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning มรภ.เพชรบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning และเทคนิคการสร้างคลิปการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ภายใต้โครงการการพัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ในวัอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านการอบรมออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live
ดูคลิป Live สด
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย