fbpx
สร้างประเภทหรือหมวดหมู่รายวิชา Moodle 3.2

สร้างประเภทหรือหมวดหมู่รายวิชา Moodle 3.2

 

การจัดการกับรายวิชาที่ดี จะต้องมีการจัดการประเภทหรือหมวดหมู่รายวิชาก่อนที่จะสร้างรายวิชา เพื่อจัดระเบียบให้กับรายวิชาใน Moodle นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถค้นหารายวิชาได้ง่าย โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการสร้างประเภทหรือหมวดหมู่ของรายวิชาจะเป็นผู้ดูแลเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้