fbpx
การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนา Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนา Moodle 3.2

 

ห้องสนทนาใน Moodle เปรียบเสมือน Facebook Chat Group หรือ Line Group ที่ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกทั้งหมดในรายวิชานี้สื่อสารกันเป็นกลุ่มนั่นเอง วิธีการสร้างสามารถทำตามได้จากคลิปนี้