fbpx

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีสีสันเร้าใจด้วย ClassDojo

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, Skype หรือโปรแกรมอะไรก็ตาม การสื่อสารทางเดียวอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ จึงมีการนำ ClassDojo เข้ามาช่วยเพิ่มการสื่อสารให้เป็นการสื่อสารสองทาง ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน และทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น สามารถติดตามได้จากคลิปนี้