fbpx

การรวมไฟล์ Word หลายไฟล์เป็น PDF 1 ไฟล์

การทำงานกับไฟล์เอกสาร Word บางครั้งผู้ใช้มักแยกเอกสารเป็นไฟล์ย่อยมากกว่า 1 ไฟล์ เพื่อความสะดวกในการทำงาน แต่สุดท้ายหากต้องการรวมไฟล์ ไม่จำเป็นต้องคัดลอกเนื้อหาในเอกสารมารวมกันใน Word ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง แต่สามารถนำ Word แต่ละไฟล์มารวมกันเป็น PDF ไฟล์เดียวแล้วส่งงานได้