fbpx
เปิดโปรแกรมเก่าหรือเกมเก่าใน Windows 10 ด้วยโหมด Compatibility

เปิดโปรแกรมเก่าหรือเกมเก่าใน Windows 10 ด้วยโหมด Compatibility

 

เมื่อมี Windows รุ่นใหม่ออกมา หลายคนมักจะกังวลว่า Windows รุ่นใหม่จะไม่สามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมหรือเกมที่ใช้งานอยู่ ซึ่ง Windows นั้นจะมีโหมดความเข้ากันได้ (Compatibility) อยู่ ที่สามารถทำให้โปรแกรมเก่าหรือเกมเก่าสามารถเปิดได้ใน Windows รุ่นใหม่ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมหรือเกมแล้วเลือกคำสั่ง Properties

2. ไปที่แท็บ Compatibility

3. ติ๊กถูกที่ Run this program in compatibility mode for

4. เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการทำงานของโปรแกรมหรือเกมนั้น

5. คลิก OK

6. เกมหรือโปรแกรมเก่าก็สามารถเปิดใน Windows รุ่นใหม่ได้