fbpx
การปรับแต่งไฟล์ php.ini ให้รองรับการอัพโหลดไฟล์ Moodle 3.2

การปรับแต่งไฟล์ php.ini ให้รองรับการอัพโหลดไฟล์ Moodle 3.2

 

ปกติระบบจะกำหนดขนาดไฟล์ที่อัพโหลดค่อนข้างจำกัด ทำให้เราไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบบกำหนดมาให้ได้ หากเราต้องการอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบบกำหนด เราจะต้องแก้ไขที่ไฟล์ php.ini หากเราเป็นเจ้าของและดูแล Server เอง หรือทำ Server จำลอง ก็สามารถกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่อัพโลดได้ตามต้องการ แต่ถ้าเราเช่าโฮสต์ที่มีราคาถูกเพียงไม่กี่พันบาทต่อปี ก็จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์ php.ini ได้ สำหรับการแก้ไขไฟล์ php.ini ให้เปิดไฟล์แล้วค้นหาคำว่า post_max_size เพื่อกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้ผู้เรียนส่งเข้ามาได้ และค้นหาคำว่า upload_max_filesize เพื่อกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ให้ผู้ดูแลระบบอัพโหลดได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์ php.ini เมื่อไฟล์ php.ini มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำการปิด Server โดยการปิดหน้าต่าง Command แล้วเริ่มการทำงานของ Server ใหม่ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังคลิปนี้