fbpx
การคัดลอกข้อความภาษาไทย จากไฟล์ PDF ไปวางใน Word แบบไม่เพี้ยนด้วย ThaiDocs

การคัดลอกข้อความภาษาไทย จากไฟล์ PDF ไปวางใน Word แบบไม่เพี้ยนด้วย ThaiDocs

ในคลิปนี้เป็นการสาธิตวิธีการการคัดลอกข้อความภาษาไทย จากไฟล์ PDF ไปวางใน Word แบบไม่เพี้ยนด้วย ThaiDocs แต่ไม่ได้สนับสนุนให้คัดลอกข้อความของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้อ้างอิงนะครับ ดังนั้นคัดลอกไปใช้งานแล้วอย่าลืมอ้างอิงต้นฉบับด้วยนะครับ และหากเราศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้วนำมาเรียบเรียงตามที่เราเข้าใจ แล้วก็อ้างอิงที่มาทุกแหล่งจะดีที่สุดครับ