fbpx
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)

การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)

การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography) จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การตลาดคอนเทนต์ (Content Marketing) ต้องเข้าใจวิธีคิดคอนเทนต์ ถ้าคิดคอนเทนต์ออก จะเป็นประตูสู่การทำภาพต่อไป

2. การถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling in Photography) เมื่อมีคอนเทนต์ในหัวแล้ว เราจะมาถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องกัน โดยมีสิ่งที่จะต้องรู้ ได้แก่

—2.1 แสง

—2.2 การจัดวางองค์ประกอบ

—2.3 ตัววัตถุสิ่งของที่เป็นแบบ

3. การถ่ายภาพพื้นฐาน (Basic Photography) เมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของภาพในการเล่าเรื่องแล้ว เราจะลงมือถ่ายภาพกัน ซึ่งจะต้องเข้าใจการตั้งค่ากล้องที่มือใหม่ก็สามารถทำตามได้ง่าย

—3.1 ค่าความไวแสง (ISO)

—3.2 รูรับแสง (Aperture)

—3.3 ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)

—3.4 ทางยาวโฟกัส (Focal Length)

—3.5 ค่าสมดุลแสงสีขาว (White Balance : WB)

4. การตกแต่งภาพด้วยแอพฯ มือถือ (Photo Retouching with a Mobile Application) เมื่อมีภาพถ่ายแล้ว เราจะมาเรียนรู้การปรับแต่งภาพอย่างง่าย แต่ได้ผลลัพธ์แบบมืออาชีพ ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ / คอมพิวเตอร์

5. ขนาดของคอนเทนต์แบบรูปภาพในแต่ละช่องทาง (Content Sizing) เมื่อได้ภาพสวยๆ แล้ว เเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องขนาดของภาพที่เหมาะสมกับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

6. การทำคอนเทนต์รูปภาพด้วย Canva (Creating Photo Content with Canva) เมื่อเรารู้และเข้าใจขนาดของภาพที่เหมาะสมแล้ว เราจะสร้างคอนเทนต์ตามขนาดที่กำหนดกัน

7. การอัพโหลดรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ (Uploading Photo on Social Media) เมื่อได้ไฟล์คอนเทนต์รูปภาพแล้ว ก็โพสต์เลย แล้วโพสต์อย่างไรให้ปัง