fbpx
Disk Defragment จัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

Disk Defragment จัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

 

Defragment คือการจัดระเบียบการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ปกติแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบสุ่ม ไม่เป็นระเบียบ เปรียบเสมือนห้องที่เราวางของแบบสุ่ม นึกจะวางอะไรตรงไหนก็วาง ทำให้ยิ่งนานไปมีสิ่งของมากขึ้นแล้วต้องการค้นหา จึงใช้เวลานาน ในฮาร์ดดิสก์ก็เช่นกัน ใช้งานไปนานๆ แล้วเริ่มรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง สาเหตุหนึ่งของการที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลงนั่นก็มาจากการที่เราไม่ Defragment นั่นเอง

ก่อนทำการ Defrgamant จะพบว่า พื้นที่วางจะอยู่ไม่เป็นระเบียบ หากต้องการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ บางครั้งจะพบว่า พื้นที่ว่างก็มากอยู่ แต่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลนั้นได้ หากเราทำการ Defragment แล้ว เราจะได้พื้นที่ว่างมารวมกันมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ลงไปได้นั่นเอง

จากรูป หากข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้ว เราจะได้ที่ว่างสำหรับใส่ข้อมูลได้อีกมาก และยังทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นอีกด้วย ซึ่งการ Defragment ครั้งแรกจะใช้เวลานานหลายชั่วโมง เหมือนเราจัดห้องที่รกมากๆ เราก็ใช้เวลาจัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเช่นเดียวกัน และขณะที่ Defragment ไม่ควรใช้งานคอมพิวเตอร์ ค่วยปล่อยทิ้งไว้จนเสร็จ การ Defragment สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกขวาที่ไดรว์ที่ต้องการ Defragment

2. ไปที่แท็บ Tool

3. คลิก Optimize

4. เลือกไดรว์ที่ต้องการ Defragment

5. คลิก Optimize แล้วรอจนกว่าจะเสร็จ

 

ข้อพึงระวัง

1. การ Defragment ครั้งแรกจะใช้เวลานานมาก แต่ครั้งต่อๆ ไปจะเร็วขึ้น เหมือนกับห้องรกจะใช้เวลาจัดนานกว่าห้องที่ค่อนข้างเป็นระเบียบ

2. ขณะ Defragment ไม่ควรใช้งานคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักกว่าปกติ (เปิดเพลง เล่นเน็ตแก้หงา ถือว่าใช้ได้)

3. การ Defragment เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรทำบ่อยเนื่องจากทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักกว่าปกติ 2-3 เดือน ทำ 1 ครั้งก็พอ หรือถ้าไม่ได้มีข้อมูลเข้าออกมากนัก 5-6 เดือนทำ 1 ครั้งก็พอ หรือเริ่มรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เริ่มอืด ให้ทำการ Defragment ดูตามสมควร

4. สำหรับ Solid State Drive (SSD) จะไม่สามารถ Defragment ได้ เนื่องจากลักษณะการทำงานไม่เหมือนฮาร์ดดิสก์