fbpx

การยศาสตร์ (Ergonomics)

การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาพของบุคคลในเชิงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มีการออกแบบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย สะดวก สบาย และน่ารื่นรมย์สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน