fbpx
การเพิ่มกิจกรรม อภิธานศัพท์ Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม อภิธานศัพท์ Moodle 3.2

 

อภิธานศัพท์ หรือ Glossary เป็นโมดูลที่รวบรวมคำศัพท์จากสมาชิกในรายวิชา ที่ช่วยกันเข้ามาเพิ่มคำศัพท์และความหมาย โดยมีวิธีการทำตามคลิปนี้