fbpx

วิทยากรการสร้าง Portfolio ยังไงให้ปัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ.สวนสุนันทา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมหลักสูตรการสร้าง Portfolio ยังไงให้ปัง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-15.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย