fbpx

การประมวลผลภาพช่วงการรับแสงสูง (HDR) ด้วย Lightroom / Photoshop / Photomatix Pro

High Dynamic Range (HDR) หมายถึง รูปภาพที่มีช่วงการรับแสงสูง โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลายระดับความสว่าง (Multi Exposure) แล้วนำภาพเดียวกันที่มีความสว่างต่างกันมารวมกัน ทำให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์มองเห็น ติดตามเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้

การประมวลผลภาพช่วงการรับแสงสูง (HDR) ด้วย Lightroom / Photoshop / Photomatix Pro (ทฤษฎี)

การประมวลผลภาพช่วงการรับแสงสูง (HDR) ด้วย Lightroom / Photoshop / Photomatix Pro (ปฏิบัติ)