fbpx
การประมวลผลภาพ HDR (High Dynamic Range Image)

การประมวลผลภาพ HDR (High Dynamic Range Image)

High Dynamic Range (HDR) หมายถึง รูปภาพที่มีช่วงการรับแสงสูง โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลายระดับความสว่าง (Multi Exposure) แล้วนำภาพเดียวกันที่มีความสว่างต่างกันมารวมกัน ทำให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์มองเห็น ติดตามเพิ่มเติมได้จากเนื้อหานี้

การประมวลผลภาพ HDR (High Dynamic Range Image) from RMUTT, TouchPoint