fbpx
Hero of Heart พี่วิ่งให้เติมใจน้อง

Hero of Heart พี่วิ่งให้เติมใจน้อง

เส้นทางไม่ใช่เส้นชัย แต่ #เส้นชัย ? อยู่ในเส้นทาง
วันนี้เข้าร่วมกิจกรรม Hero of Heart ❤️ พี่วิ่งให้เติมใจน้อง ?‍♂️?‍♂️ วิ่งไป 20 รอบสนามกีฬา เพื่อมอบให้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ?????

อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ Hero of Heart คลิกที่นี่