fbpx
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย

การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

เป็นการตลาดโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลกับหลักการตลาด เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การตลาดออนไลน์มีบทบาทอย่างมากกับผู้บริโภคในยุคนี้ ทำให้หลายแบรนด์ต้องปรับตัวมาทำการตลาดออนไลน์ พร้อมกับการใช้เครื่องมือทำการตลาดมากยิ่งขึ้น

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)

จากเดิม

เมื่อเราต้องการจะซื้อสินค้าสักชิ้น เราจะหาข้อมูลจากการดู การฟังโฆษณา หรือสอบถามจากคนรู้จัก เมื่อมีโอกาสจึงออกไปซื้อตามร้านค้าที่ขายสินค้านั้น

ทุกวันนี้

เมื่อเราสนใจสินค้าเราจะเปิดอินเทอร์เน็ต แล้วหาข้อมูล หารีวิวผู้ใช้ และสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วรอรับสินค้าโดยสินค้าจะมาส่งถึงหน้าประตูบ้านโดยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ในการดำเนินกิจกรรม เช่น การเปิดร้านค้า การแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ การชำระค่าสินค้า การสร้างกลยุทธ์การขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น

ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix)

ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้วางแผนวิเคราะห์รายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมให้ธุรกิจเข้มแข็งมากขึ้น จะใช้หลัก 7Ps
– Product
– Price
– Place
– Promotion
– People
– Process
– Physical Evidence

 

Product

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งที่สามารถสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถเสนอความพึงพอใจของลูกค้าผู้บริโภคได้

Price

การกำหนดราคาไม่จำเป็นต้องตั้งราคาถูกไว้ก่อนเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ให้คำนึงความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่าของกำไรเมื่อเทียบกับต้นทุนเป็นหลัก ถ้าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพมีราคาที่สมเหตุสมผล ลูกค้าก็จะยินดีซื้อสินค้าและบริการ

Place

สถานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่สำหรับวางสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย แต่รวมถึงช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เราต้องวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าและบริการของเรา มีแนวโน้มว่าจะไปในช่องทางใด เพื่อให้ตอบโจทย์และสามารถที่จะนำเสนอสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

Promotion

การส่งเสริมการขาย หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ต้องการที่จะตัดสินใจซื้อ สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

People

การที่คุณมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่ดี มีใจรักในการบริการ สามารถสร้างความประทับให้กับลูกค้า ก็จะเปรียบเสมือนเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ

Process

กระบวนการจัดการระบบภายในธุรกิจ ยิ่งมีความเป็นระบบระเบียบ รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเท่านั้น เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่เลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการธุรกิจของคุณ

Physical Evidence

เป็นความรู้สึกได้ได้จากการสัมผัส เช่น บรรยากาศภายในร้าน ความใส่ใจในการบริการ ความสวยงามของแพ็คเกจ ความสวยงามของเว็บไซต์ ความเรียบร้อยของคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และความรวดเร็วในจัดการ ลูกค้าจะมองเห็นถึงความพิเศษของแบรนด์ที่นอกเหนือไปจากตัวสินค้าและบริการ ลูกค้าจะรู้สึกเชื่อใจและมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจของเรา

หัวใจของการทำตลาดออนไลน์

แม้สินค้าจะดีเลิศขนาดไหนก็ไม่อาจรับประกันว่าจะขายได้ ถ้าเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าของคุณดีพอ และเราสามารถเข้าใจและรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ แถมยังสามารถทำให้คนที่ยังไม่เป็นลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้หากเราเข้าใจ Customer Journey

Customer Journey

ขั้นตอนโดยละเอียดของพฤติกรรมของผู้คนในการจะเลือกซื้อสินค้าแต่ละชิ้น จากการเก็บข้อมูลจะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การที่คนคนหนึ่งจะซื้อสินค้าแต่ละชิ้นนั้น เขามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ก่อนซื้อไปจนถึงหลังซื้อ ได้แก่ Awareness | Research | Purchase | Share

 

Awareness

เป็นขั้นตอนที่ลูกค้ายังไม่รู้จักเรา ยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าของเราเลย เราควรตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่า “เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักเรา” คำแนะนำเบื้องต้นคือ หาวิธีการเพื่อให้ลูกค้ารู้จักเรา โดยเริ่มจากช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และ Instagram

Research

เมื่อลูกค้าได้เริ่มรู้จักเรา มองเห็นสินค้าของเรา เขาจะสนใจและอยากรู้ข้อมูลของสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนต่อมาที่เขาจะทำคือ ค้นหาเรา ในขั้นตอนนี้เราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เราจะทำอย่างไรกับกลุ่มลูกค้าที่รู้จักเราแล้ว สนใจและต้องการซื้อสินค้าของเรา” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ทำ Search Marketing เพื่อให้ลูกค้าหาเราเจอใน Google

Purchase

เมื่อเขาหาเราเจอ เริ่มสนใจและรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าของเราแล้ว การตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อ จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ คำถามที่เราต้องใช้ถามตัวเองคือ “จะทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ใช้ Influencer หรือจัดทำ Promotion เพื่อนโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

Share

เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแล้ว เราจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ในการสื่อสารสินค้าของเราออกไปโดยการโฆษณาหรือแชร์ เพราะหากลูกค้าชื่นชอบสินค้าแล้วเกิดการบอกต่อเราจะได้รับประโยชน์กลับมาอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นการโฆษณาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด และได้ผลมากที่สุด วิธีการที่เป็นที่นิยมก็คือ สร้างปุ่มแชร์สินค้าในเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแชร์สินค้าของคุณได้ทันที

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาด (Digital Tools for Marketing)

ปัจจุบันเครื่องมือดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น ธุรกิจจะต้องทำการตลาดให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– Social Media Marketing

– Website Marketing

– Email Marketing

– Search Marketing

– Content Marketing

– Influencer Marketing