fbpx

การสร้างอินโฟกราฟิก 360 องศา

อินโฟกราฟิก 360 องศา

ในปัจจุบันการทำภาพโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์การรับชมสื่อเป็นอย่างมาก เป็นการจำลองภาพเสมือนว่าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งปกติมักจะใช้กับภาพถ่าย หรือภาพสามมิติ แต่ก็สามารถนำภาพกราฟิกมาจัดทำในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกัน เมื่อนำภาพอินโฟกราฟิก 360 องศา ไปโพสต์ใน Facebook จะเล่นเป็นภาพ 360 องศา ได้ทันที