fbpx
วิทยากรบรรยาย InfoGraphic ให้กับกองการพยาบาล

วิทยากรบรรยาย InfoGraphic ให้กับกองการพยาบาล

วิทยากรบรรยาย InfoGraphic ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ” เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร