fbpx
วิทยากรการสร้างอินโฟกราฟิกได้ภายใน 1 วัน มรภ. ยะลา

วิทยากรการสร้างอินโฟกราฟิกได้ภายใน 1 วัน มรภ. ยะลา

การอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกได้ภายใน 1 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผลิตสื่ออย่างมืออาชีพและทันสมัย จัดโดย งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย