fbpx
วิทยากรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล สิ่งทอ มทร.ธัญบุรี

วิทยากรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล สิ่งทอ มทร.ธัญบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรม #การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล ในวันที่ 17 ธ.ค. 2562 วิทยากร อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี