fbpx
Kahoot สร้างง่าย เร้าใจผู้เรียน

Kahoot สร้างง่าย เร้าใจผู้เรียน

Kahoot คือ เว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้สร้างคำถามและตอบคำถามบนคลาวด์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียน สร้างการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานผ่านเกมคำถามแข่งขัน ผู้ตอบคำถามจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ถาม ผู้ถามคำถามจะแสดงคำถามบนโปรเจคเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านคำถาม และตอบคำถามโดยการแข่งขันผ่านสมาร์ทโฟน ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ Kahoot! ก็คืออินเทอร์เน็ต