fbpx
การเพิ่มกิจกรรม บทเรียนสำเร็จรูป Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม บทเรียนสำเร็จรูป Moodle 3.2

 

บทเรียนสำเร็จรูป คือ เนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บของ Moodle ที่สามารถแทรกเนื้อหาและคำถามไว้ในโมดูลเดียวกันได้ โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้