fbpx
การสร้างรายวิชาในฐานะผู้สอน Moodle 3.2

การสร้างรายวิชาในฐานะผู้สอน Moodle 3.2

 

ปกติอาจารย์ผู้สอนจะไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายวิชา ยกเว้นผู้ดูแลจะกำหนดสิทธิ์ให้ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาได้ เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์ในการสร้างรายวิชาแล้ว ให้เข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาท์ผู้สอน จากนั้นผู้สอนจึงสามารถสร้างรายวิชาได้ โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้