fbpx
การจัดการโปรไฟล์ Moodle 3.2

การจัดการโปรไฟล์ Moodle 3.2

 

หลังจากที่ติดตั้ง Moodle เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดการโปรไฟล์ของผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวเองเข้าไป เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อของผู้ดูแลระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้