fbpx
การจัดการหัวข้อรายวิชาเบื้องต้น Moodle 3.2

การจัดการหัวข้อรายวิชาเบื้องต้น Moodle 3.2

การตั้งค่ารายวิชาเบื้องต้น จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวกับรายวิชาไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ โดยเข้าสู่รายวิชาที่สร้างไว้ แล้วทำการการตั้งค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดในการเรียนรายวิชานี้ การกำหนด Course Format การแสดงผล ไฟล์และอัพโหลดและส่วนอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ โดยมีขั้นตอนดังคลิปนี้