fbpx
แป้นพิมพ์ “มนูญชัย” แป้นพิมพ์ภาษาไทยยุคใหม่ ที่เกิดจาก AI และ Big Data

แป้นพิมพ์ “มนูญชัย” แป้นพิมพ์ภาษาไทยยุคใหม่ ที่เกิดจาก AI และ Big Data

แป้นพิมพ์มนูญชัย

ชื่อแป้นพิมพ์ “มนุญชัย” มาจากนามสกุลของผู้คิดค้นแป้นพิมพ์ เป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยยุคใหม่ สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของการพิมพ์ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน พิมพ์ง่ายกว่าแป้นพิมพ์เกษมณีถึง 45% สามารถไปทดลองพิมพ์ได้ที่ https://manoonchai.com/

มีลักษณะดังนี้

1. สร้างจากข้อมูลขนาดใหญ่ ผ่าน Algorithm และ AI

เพื่อลดความเอนเอียง (Bias) ของข้อมูล เราใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อเฉลี่ย และสร้างแป้นพิมพ์ด้วย Algorithm โดยใช้ AI ในการประมวลผลหาแป้นพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. ใช้เลขอารบิกเป็นค่าเริ่มต้น

การใช้งานภาษาไทยในปัจจุบันแทบไม่มีการพิมพ์เลขไทยแล้ว เราจึงนำเลขอารบิกเป็นค่าเริ่มต้นแทน เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลข ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับเป็นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกต่อไป (หากต้องการพิมพ์เลขไทยยังสามารถพิมพ์ด้วยการกด Alt ค้างเอาไว้ได้)

3. สมดุลการพิมพ์ด้วยมือซ้ายและขวา

ตัวอักษรไทยบนแป้นพิมพ์เกษมณีมีความไม่สมดุลย์ โดยหนักไปทางมือขวาถึง 70% แต่แป้นพิมพ์มนูญชัยจะมีน้ำหนักโดยสัดส่วนมือซ้ายและมือขวาในอัตราส่วนร้อยละ 47:53

4. ไม่มีตัวอักษรไทยบนแถวตัวเลข

บนแป้นพิมพ์มนูญชัย ตัวจะไม่มีตัวอักษรไทยอยู่บนแถวตัวเลข เหมาะกับการใช้กับคีย์บอร์ดแลปทอป หรือคีย์บอร์ดขนาดเล็กที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

5. โครงการแบบ Open-Source

โค้ดทั้งหมดเปิดเผยแบบ Open-Source ด้วยสัญญาอนุญาตแบบ MIT สามารถนำไปใช้ซ้ำ หรือต่อยอดเป็นแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมา Contribute ในโครงการได้ด้วย

แล้วแป้นพิมพ์เกษมณีและปัตตะโชติ คืออะไร

แป้นพิมพ์เกษมณี

ชื่อแป้นพิมพ์ “เกษมณี” มาจากนามสกุลของผู้คิดค้น และเป็นเป็นพิมพ์ภาษาไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการจัดวางตำแหน่งตัวอักษรบ้นแป้นอักขระถูกพิจารณาจากสถิติการใช้ตัวอักษร รวบรวมจากหนังสือถึง 38 เล่ม และคำศัพท์ภาษาไทยอีก 167,456 คำ ใช้เวลาประดิษฐ์ทั้งสิ้น 7 ปี แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2474 แป้นพิมพ์เกษมณีแรกเริ่มถูกใช้บนเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ซึ่งไม่มีแป้น พยัญชนะ ฃ (ฃ.ฃวด) และ ฅ (ฅ.ฅน) ซึ่งได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังสำหรับแป้นพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยวางไว้หลังแป้นพยัญชนะ ล.ลิง ในแป้นพิมพ์ประเภท ANSI ซึ่งเป็นแป้นพิมพ์รูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน

ข้อได้เปรียบของแป้นพิมพ์เกษมณี
1. แป้นพิมพ์มาตรฐานล้วนเป็นแป้นพิมพ์ไทยเกษมณี ทำให้หาซื้อได้ง่าย
2. เรียงตัวเลขไทยอย่างตรงไปตรงมา คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ อยู่ที่แถวบนสุด และ ๐ อยู่ที่ปุ่มซ้ายสุดของแถวถัดมา ต่างจาก แป้นพิมพ์ไทยปัตตะโชติ ที่เรียงตัวเลขไทยอย่างประหลาด คือ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ ๐ ๑ ๖

แป้นพิมพ์ปัตตะโชติ

ชื่อแป้นพิมพ์ “ปัตตะโชติ” มาจากนามสกุลของผู้คิดค้น เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับแป้นพิมพ์เกษมณี ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้แป้นพิมพ์เกษมณี จะใช้งานมือขวาหนักกว่ามือซ้ายในอัตราส่วนร้อยละ 70:30 และนิ้วก้อยข้างขวาจะถูกใช้งานอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกดปุ่ม Shift ทำให้แป้นพิมพ์ปัตตะโชติถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ข้อได้เปรียบของแป้นพิมพ์ปัตตะโชติ
1. สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า แป้นพิมพ์เกษมณี ถึง 25.8%
2. ทำให้นิ้วเกิดอาการล้าจากการพิมพ์ได้น้อยกว่าแป้นพิมพ์เกษมณี
3. สร้างสมดุลระหว่างมือซ้าย และมือขวาในอัตราส่วนร้อยละ 47:53 ตามลำดับ
4. ไม่ต้องกดปุ่ม Shift เมื่อต้องการจะพิมพ์ตัวเลขไทย

ทำไมแป้นพิมพ์เกษมณี ถึงได้รับความนิยมมากกว่า

ทั้งๆ ที่แป้นพิมพ์มนูญชัยและปัตตะโชติ สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า และไม่ทำให้นิ้วมือล้าจากการพิมพ์เท่ากับการใช้แป้นพิมพ์เกษมณี คำตอบก็คือ “ความเคยชิน” แม้ว่าช่วงเวลาหนึ่งแป้นพิมพ์ปัตตะโชติ ถูกคณะรัฐมนตรีกำหนดกำหนดให้กลายเป็นแป้นพิมพ์มาตรฐาน แต่ผู้ใช้งานยังคงเคยชินกับแป้นพิมพ์เกษมณีมากกว่า แป้นพิมพ์ปัตตะโชติ จึงหมดความนิยมลงไปโดยปริยาย แต่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าคีย์บอร์ด (Control Panel ในระบบปฏิบัติการ Windows หรือ System Preferences ในระบบปฏิบัติการ Mac OS) ได้

สำหรับแป้นพิมพ์มนูญชัยที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และพิมพ์งานง่ายกว่าแป้นพิมพ์เกษมณีถึง 45% จะได้รับความนิยมและเอาชนะความเคยชินของแป้นเกษมณีหรือไม่ จะได้รับความนิยมในอนาคตหรือไม่ จะหายไปเหมือนปัตตะโชติหรือไม่ คงต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์