fbpx
เข้าใจตลาด (Market Understanding)

เข้าใจตลาด (Market Understanding)

ปัจจุบันการจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสัก 1 ชิ้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกสุด คือ การกำหนดว่าผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะสร้างคือใคร ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานเอาเองก่อน หรืออาจตั้งสมมติฐานโดยเลียนแบบจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งหรือคู่เทียบในตลาดก็ได้ โดยสมมติฐานแรกที่คิดเอาเองนี้ อาจถูกต้องทั้งหมด อาจถูกเพียงบางส่วน หรืออาจพลาดเป้าไปคนละเรื่องเลยก็เป็นได้